Teknologi

patent

Patentert teknologi

Vår Patenterte teknologi går på luftbevegelsen gjennom toalett-og tanksystemet. Effekten kalles «Venturi-effekten» som gjør at luftstrømmen må øke hastigheten. Det skjer når lokket ligger på, det er nettopp dette vi gjør i vårt system slik at luftmolekyler (vond lukt/gass) ikke kan komme ut i toalettrommet. Systemet gjør også til at tilbakeslag reduseres betraktelig. En annen…

avsug

Forbedret avsug

Ventilasjon og klima i toalettrommet vil ikke påvirkes med vår teknologi. Vi får luftstrømmen til å bevege seg inn i toalettsystemet uavhengig av andre påvirkninger på luften inne i toalettrommet eller tilstøtende rom. Med BioRolla sitt system vil lufttemperaturen og trekk bli uforandret og en slipper dermed nedkjøling av toalettrommet og dermed blir komforten bedre.