Forbedret avsug

Skrevet 12.01.2018

Ventilasjon og klima i toalettrommet vil ikke påvirkes med vår teknologi. Vi får luftstrømmen til å bevege seg inn i toalettsystemet uavhengig av andre påvirkninger på luften inne i toalettrommet eller tilstøtende rom. Med BioRolla sitt system vil lufttemperaturen og trekk bli uforandret og en slipper dermed nedkjøling av toalettrommet og dermed blir komforten bedre.