Måned: juni 2019

kontrakt

Komplett toalett med hus

Takk til Lyngen verneområde med Oddrun Merete Skjemstad  hos Fylkesmannen som  har igjen valgte vår toalettløsning, men nå med også hus fra BioRolla. De møtte mannsterkt opp en dugnadsgjeng som  bisto lossingen av utstyr til den nye rasteplassen i Faueldalen. Huset måler 2.4 x 2.5m og da er også universell utforming mulig. Det tok de ivrige gjengen bar 15…