Måned: februar 2018

patent

Patentert teknologi

Vår Patenterte teknologi går på luftbevegelsen gjennom toalett-og tanksystemet. Effekten kalles «Venturi-effekten» som gjør at luftstrømmen må øke hastigheten. Det skjer når lokket ligger på, det er nettopp dette vi gjør i vårt system slik at luftmolekyler (vond lukt/gass) ikke kan komme ut i toalettrommet. Systemet gjør også til at tilbakeslag reduseres betraktelig. En annen…