Patentert teknologi

Skrevet 04.02.2018

Vår Patenterte teknologi går på luftbevegelsen gjennom toalett-og tanksystemet. Effekten kalles «Venturi-effekten» som gjør at luftstrømmen må øke hastigheten. Det skjer når lokket ligger på, det er nettopp dette vi gjør i vårt system slik at luftmolekyler (vond lukt/gass) ikke kan komme ut i toalettrommet. Systemet gjør også til at tilbakeslag reduseres betraktelig. En annen barriere mot at lukt ikke skal trenge opp og ut i rommet, er den gasstette pakningen i lokket.

Vår patent er vi alene om i hele Europa.