admin

kontrakt

Komplett toalett med hus

Takk til Lyngen verneområde med Oddrun Merete Skjemstad  hos Fylkesmannen som  har igjen valgte vår toalettløsning, men nå med også hus fra BioRolla. De møtte mannsterkt opp en dugnadsgjeng som  bisto lossingen av utstyr til den nye rasteplassen i Faueldalen. Huset måler 2.4 x 2.5m og da er også universell utforming mulig. Det tok de ivrige gjengen bar 15…

toaletthus

Toaletthus

Vi kan levere toaletthus som er flatpakket for selvbyggere som enkelthus eller i dobbel utførelse. Følgende typer utførelse av samme hustype kan leveres som: A- Flatpakket for selvbyggere B- Uisolert bygg C- Isolert bygg D- Ferdig montert

patent

Patentert teknologi

Vår Patenterte teknologi går på luftbevegelsen gjennom toalett-og tanksystemet. Effekten kalles «Venturi-effekten» som gjør at luftstrømmen må øke hastigheten. Det skjer når lokket ligger på, det er nettopp dette vi gjør i vårt system slik at luftmolekyler (vond lukt/gass) ikke kan komme ut i toalettrommet. Systemet gjør også til at tilbakeslag reduseres betraktelig. En annen…

avsug

Forbedret avsug

Ventilasjon og klima i toalettrommet vil ikke påvirkes med vår teknologi. Vi får luftstrømmen til å bevege seg inn i toalettsystemet uavhengig av andre påvirkninger på luften inne i toalettrommet eller tilstøtende rom. Med BioRolla sitt system vil lufttemperaturen og trekk bli uforandret og en slipper dermed nedkjøling av toalettrommet og dermed blir komforten bedre.

kunde

Ny kunde

Takk til Troms fylkeskommune og Målselv Jeger -og Fiskeforening (MJFF)  som sammen har et større prosjekt med utplassering av rastetoaletter i Dividalen.  BioRolla as har fått ordre på tre toaletter med levering i april 2019.

hjemmeside

Hjemmeside lansert

Da er vi klar til å lansere og markedsføre vårt unike Biologiske toalett som er utviklet og produsert på Rolla i Ibestad kommune som har beliggenhet i vakre Sør-Troms. Vi ønsker å tilby det beste innen luktfritt biologisk toalett for helårs bruk sommer som vinter. Dette får vi til da toalettene ikke trenger verken strøm…