vedlikeholdsfritt

Toalettsystemet trenger lite vedlikehold og begrenset rengjøring. Design og materialvalg i toalettets nedre del gjør at tilgrising er redusert til et minimum. Toalettet trenger verken strøm eller vann og kan driftes året rundt.

De få mekaniske delene er av syrefast materialer og har derfor høy kvalitet mot slitasje samt korrosjon.