luktfritt


Vårt patent går ut på måten luftstrømmen skapes på slik at lukt trekkes ut gjennom toalett og biotanken. Biotanken er plassert under gulvåser for å oppnå stor tankkapasitet.

Inntaksluft hentes på nærmeste yttervegg og ledes inn i toalettet via et lukesystem. Lukesystemet er med på å øke hastigheten slik at lukt trekkes lettere ut av toalett og tank. Luften beveger seg gjennom hele systemet og ut over tak.

Toalettlokket er gasstett mot toalettrom når det ligger nede. Det vil skape et undertrykk som ikke påvirkes uansett hvordan toalettrommet ventileres eller andre påvirkninger slik som fyring i andre rom.